Odzyskiwanie Haseł – ZRecovery Odzyskiwanie Danych

Odzyskiwanie haseł:

– Odzyskiwanie i usuwanie haseł do systemów operacyjnego Windows;

– Odzyskiwanie i usuwanie haseł do dysków twardych;

– Odzyskiwanie haseł zapisanych w programach pocztowych Outlook, Outlook Express i innych;

– Odzyskiwanie haseł bazy danych i programu Płatnik;

– Usuwanie hasła BIOS laptopów: HP, DELL, LENOVO, IBM, TOSHIBA i innych.